Mepenzolat

Terapötik Sınıf: Gastrointestinal Ajan

Mepenzolat için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Antimuskarinik

Mepenzolat sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte temin edilebilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Mepenzolat için aşağıdakiler düşünülmelidir

Mepenzolata veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın mepenzolatın etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda mepenzolatın kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların yaşa bağlı böbrek, karaciğer veya kalp problemleri daha ihtimallidir; bu durum, mepenzolat alan hastalar için dozda bir uyarı ve uyarı yapılmasını gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Mepenzolat Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Mepenzolat kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bildirebilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle mepenzolatı kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı mepenzolatın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Mepenzolat’ı tam olarak doktorunuzun talimatına uygun olarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması, yan etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Yemeklerle ve yatmadan önce mepenzolatı alın.

Mepenzolat dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece mepenzolatın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir mepenzolat dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Düzenli ziyaretlerde doktorunuzun ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermesine izin verir.

Mepenzolat, vücudunuzun sıcaklığını artırmak için daha az ter yapabilir. Egzersiz ya da sıcak havalarda aşırı ısınmayı önlemek için fazla ısınmaya maruz kalmayın, çünkü aşırı ısınma ısı çarpmasına neden olabilir.

Mepenzolat baş dönmesi, uyuşukluk veya görüş bulanıklığına neden olabilir. Mepenzolatın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar sürmek, makine kullanmaktan veya tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmaktan kaçının.

Çalkantı, karışıklık, konuşma güçlüğü, sorun uykusu veya ruh hali veya davranışta olağandışı değişiklikler varsa veya orada olmadığı şeyleri görürseniz, duymayın veya hissetseniz hemen doktorunuza danışın. Bunlar ilacın sinir sistemi yan etkileri olabilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Mepenzolatın Doğru Kullanımı

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

Mepenzolat Kullanılırken Önlemler

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Peptik Ülserler pantoprazol, Protonix, famotidin, Pepcid, Terazi, glikopirolat, Robinul, Pepcid AC, alüminyum hidroksit, belladonna, klordiazepoksit / klidinyum, propanthelin, kalsiyum karbonat / magnezyum karbonat, metodkopamin, Fluksid, Pepcid Oral Süspansiyon, Protonix IV, Robinul Forte, Pamin, Pepcid AC Maksimum Güç Tabletleri, Mide yanması Rölyefi, Asit Kontrol Cihazı Maksimum Mukavemet

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için mepenzolat destek grubuna katılın.

Mepenzolat Yan Etkiler

Mepenzolat