Marker, hiv hastalarında tüberküloz komplikasyonlarını öngörür

Arka fon

Çalışmanın Sonuçları

Bir anerji çalışması, CD14 ++ CD16 – monosit adı verilen bir immün hücre sıklığının HIV ve tüberküloz (TB) hastalarının anti-HIV ilaçlarından komplikasyon geliştirebileceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu göstermektedir. Belirsiz sebeplerden ötürü hem HIV hem de TB bulunan bir grup insan, HIV’i tedavi etmek için antiretroviral tedavi (ART) başlattıktan sonra TB semptomlarını kötüleştirmektedir. PLOS Patojenleri’nin 2 Ekim 2014 sayısında yayınlanan çalışma, bunun neden olabileceği konusunda daha iyi bir anlayış sunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2013 yılında yaklaşık 35 milyon HIV bulaşmış kişi vardı. Bu nüfus için TB, hayatı tehdit eden en yaygın enfeksiyon. Çoğu durumda, HIV tedavisinde kullanılan antiretroviral tedavi (ART) de TB’yi iyileştirir. Bununla birlikte, ART’ye başlayan bir hasta alt grubu, bağışıklık sulandırması inflamatuar sendromu (IRIS) adı verilen bir bozukluk olan TB’nin kötüleşmesini yaşayacaktır.

Önemi

Kredi: theernment

Sonraki adımlar

Bilim adamları, ART’nin neden bazı hastalarda IRIS tetiklediğinden emin değildir. Hastalığın doğrudan bulaşıcı mikropların değil, aşırı aktif bir bağışıklık tepkisinin neden olduğunu biliyorlar. Önceki çalışmalar, ART ile sağlıklı seviyelere getirilen bağışıklık hücreleri olan CD4 + T hücrelerini incelemişlerdir. Bununla birlikte, IRIS’de tek bir hücre tipi söz konusu değildir. Araştırmacılar ayrıca, hastalar arasındaki farklılıkları anlamak için kan biyo-belirteçlerine (bir bozukluğun ortaya çıktığı ya da oluştuğunu gösteren maddeler) baktı.

Bağışıklık Kontrol Laboratuvarında HIV Patojenezi Birimi başkanı olan Irina Sereti ve Paraziter Hastalıklar Laboratuvarı’ndan Bruno Andrade, Ph.D. adlı araştırmacılar, doğumda yer alan monosit adı verilen hücreleri inceleyen bir çalışmaya öncülük ettiler Bağışıklık veya patojenlere karşı bağışıklık savunmasının ilk satırı. Monositlerin birçok IRIS biyolojik belirteçleri ürettiği bilinmektedir, ancak bu hücreler IRIS hastalarında profillendirilmemiştir.

Referans

Ekip, Chennai, Hindistan’daki Tüberküloz Araştırma Ulusal Enstitüsü ve Cape Town’daki Bulaşıcı Hastalık ve Moleküler Tıp Enstitüsü ile birlikte çalışarak iki gruba ayrılmış enfekte olmuş hastalardan alınan örnekleri inceledi. Daha sonra İRİS gelişen hastalarda CD14 ++ CD16 – monositlerin ART öncesi ve sonrası artmış olduğunu buldular. IRIS gelişmeyen hastalar için, bu hücrenin frekansı ART sonrasında daha düşüktü.

Araştırmacılar CD14 + + CD16 – monositlerin, HIV enfeksiyonunun hedefleri olan CD4 + T hücreleri tarafından aşırı uyarılınca IRIS’e neden olduğunu speküle ediyorlar. ART bu hücreleri sağlıklı seviyelere getirdiğinde, CD14 ++ CD16 – monosit seviyesi yüksek olan bir hastaya IRIS gelişimine predispozanabilir. Bu hipotezi test etmek için ekip, sadece Kuzey Amerika’daki bir grup hastadan alınan kan örneklerini kullandı. Bu hastaların hücreleri TB bakterilerine maruz kaldığında, CD14 ++ CD16 – monositleri, IRIS ile ilişkili biyolojik belirteçlerin çoğunu üretti; bu da, bu hücrelerin hastalığın gelişiminde rol oynadığını ima etti.

Çalışma, doğuştan gelen bağışıklık hücresi, CD14 ++ CD16 – monositi IRIS gelişimine bağlayan ilk çalışmadır. Bu sonuçlar ilave hastalarda sıkı tutunursa, monositler hastalığa yakalanma riskinde olan hastaları tanımlamak için kullanılabilir. Buna ek olarak, CD14 ++ CD16 – monositleri, IRIS tedavisi ve önlenmesi için potansiyel terapötik hedefler olarak daha fazla çalışılabilir.

Araştırmacılar, bu çalışmayı genişletmek için HIV Hastalarını Natiional Institute of Health Clinical Center’daki klinik bir araştırmaya kaydetmektedirler. HIV hastalarının dokularında ART başlamadan önce hangi hücre tiplerinin bulunduğunu ve bu hücrelerin IRIS’e nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendirmeyi amaçlıyorlar. Daha fazla bilgi için, www.clinicaltrials adresini ziyaret edin ve deneme tanımlayıcısı NCT02147405’i kullanın.

Andrade BB, Singh A, Narendran G, Schechter ME, Nayak K, Subramanian S, Anbalagan S, Jensen SMR, Porter BO, Antonelli LR, Wilkinson KA, Wilkinson RJ, Meintjes G, Van der Plas H, Follmann D, Barber DL, Swaminathan S, Sher A, Sereti I. Mikobakteriyel antijen ile yönlendirilen CD14 ++ CD16 – monosit aktivasyonu, tüberkülozla ilişkili immün rekonstrüksiyon inflamatuar sendromunun bir öncüsüdür. Plos Patojenleri (2014)

Sereti’nin Laboratuarı