Meningioma tedavileri ve ilaçlar

Bir meningiom için aldığınız tedavi, menenjiomunuzun büyüklüğü, nerede bulunduğu ve ne kadar agresif olduğuna dair birçok faktöre bağlıdır. Doktorunuz genel sağlığınızı ve tedavi hedeflerinizi de dikkate alacaktır.

Bir menenjiyoma sahip herkes için anında tedavi gerekli değildir. Belirtilere veya semptomlara neden olmayan küçük, yavaş büyüyen meningioma tedavi gerektirmez.

Plan meningiomunuz için tedavi altına alınmıyorsa, meningiomunuzu değerlendirmek ve büyümekte olduğunu gösteren işaretleri aramak için periyodik olarak beyin taramalarına sahip olabilirsiniz.

Bekle ve gör yaklaşımı

Doktorunuz meningiomunun büyüdüğünü ve tedavi edilmesi gerektiğini belirlerse, birkaç tedavi seçeneğiniz vardır.

Menenjiniz belirti ve semptomlara neden oluyorsa ya da büyüdüğünü gösteren belirtilere sahipse, doktorunuz ameliyat önerebilir. Cerrahlar meningioma tamamen çıkarmak için çalışırlar. Fakat beyin veya omurilikte çok hassas yapıların yakınında meningioma oluşabileceği için tümörün tamamını çıkarmak her zaman mümkün değildir. Bu vakalarda, cerrahlar mümkün olduğunca menenjiyomu kaldırırlar.

Ameliyat

Ameliyat sonrasında ihtiyacınız olan tedavi tipi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Radyasyon tedavisi

Ameliyat, enfeksiyon ve kanama gibi risk oluşturabilir. Ameliyatınızın spesifik riskleri, meningiomun bulunduğu bölgeye bağlı olacaktır. Örneğin, optik sinir çevresinde oluşan meningioma çıkarma ameliyatı görme kaybına neden olabilir. Cerrahınıza ameliyatınızın spesifik risklerini sorun.

Radyocerrahi

Menenjioma tamamen kaldırılamazsa, doktorunuz cerrahiyi takiben radyasyon tedavisi önerebilir. Radyasyon terapisinin amacı kalan tüm meningiom hücrelerini yok etmek ve meningioma nüks olasılığını azaltmaktır. Radyoterapi, yüksek enerjili enerji kirişlerini tümör hücrelerinde hedeflemek için büyük bir makine kullanıyor.

Fraksiyon radyasyonu

Radyasyon terapisinde yapılan ilerlemeler meningioma radyasyon dozunu arttırırken, sağlıklı dokuya radyasyonu azaltmaktadır. Bunlara fraksiyonel stereotaktik radyoterapi (SRT) ve yoğunluk modülasyonlu radyasyon terapisi (IMRT) dahildir. Proton radyasyon ışınımı bir seçenek olabilir, ancak bunun standart radyasyondan üstün olup olmadığı bilinmemektedir.

İlaçlar

Radyocerrahi, hassas radyasyon ışınlarını hassas bir noktada hedefleyen bir radyasyon muamelesidir. Radyocerrahide isminin aksine neşter veya kesik dahil değildir. Radyocerrahi genellikle birkaç saat içinde bir ayakta tedavi ortamında yapılır. Radyocerrahi, konvansiyonel cerrahi ile çıkarılamayan menenjiyomlu kişiler veya tedaviye rağmen tekrarlayan meningiomlar için bir seçenek olabilir.

Radyocerrahi için çok büyük tümörler veya radyo cerrahinin yüksek yoğunluğunu tolere edemeyen bir alanda – optik sinir yakınında olduğu gibi- olası bir seçenek fraksiyonel radyasyondur. Bu, radyasyonun küçük fraksiyonlarda zamanla verilmesini içerir. Örneğin, bu yaklaşım 30 günde bir gün bir tedavi gerektirebilir.

Menenjiyomu olan ya da cerrahi ve radyasyona yanıt vermeyen ya da cevap vermeyen insanlar için doktorlar farklı sistem tedavileri deniyor. Ne yazık ki, çoğu kemoterapi değerli değildir, ancak bazen hidroksiüre (Droxia, Hydrea) gibi bazı ilaçlar da kullanılır. Büyüme hormonlarının (somatostatin analogları) salınmasını önleyen diğer ilaçlar da test edilmekte. Daha yakın zamanlarda, tümörün kan damarlarını toplama kabiliyetini inhibe eden ilaçlar (anjiyogenez inhibitörleri) bazı iddialar göstermiştir, ancak veriler önceden verilmiştir. Daha fazla çalışma gerekiyor.