Membranöz nefropati tedavileri ve ilaçlar

Membran nefropatinin tedavisi, hastalığınızın nedenini araştırmaya ve belirtilerinizi hafifletmeye odaklanmaktadır. Belirli bir tedavi yoktur.

Membran nefropatinin, bir kanserli tümör gibi bir ilaç veya başka bir hastalıktan kaynaklandığı durumlarda, ilacın durdurulması veya diğer hastalığın kontrolü genellikle durumu düzeltir.

Düşük böbrek hastalığı riski

Membranöz nefropati ile önümüzdeki beş yıl içinde ileri böbrek hastalığı geliştirme riski düşük bulunuyorsa,

Düşük böbrek hastalığı riski altındaysanız, membranöz nefropati tedavisi genellikle aşağıdakileri içeren konservatif önlemler ile başlar:

Membran nefropatili kişilerin yüzde 30’una herhangi bir tedavi almadan beş yıl sonra semptomların tamamen çözülmesi (remisyon) var ve yüzde 25 ila 40’ında kısmi bir iyileşme var. Doktorlar genelde, hastalığın başlangıcında, hastalığın kendiliğinden gelişme ihtimalinin bulunduğu güçlü ilaçların ve potansiyel yan etkilerinin kullanılmasını önlemekteler.

İleri düzey böbrek hastalığı riski orta ila yüksek

İdrarınızdaki protein miktarı arttıkça doktorunuz daha yoğun tedaviyi önerebilir. Protein seviyesi ne kadar büyük olursa, sağlık riskiniz o kadar yüksek olur

Gelişmiş böbrek hastalığı gelişme riski orta ila yüksek olanlar için, membranöz nefropatinin tedavisi aşağıdakileri içerebilir:

Bağışıklık sisteminizi bastırmak için kullanılan ilaçlar. Proteinüriniz daha da kötüye gidiyorsa, doktorunuz bağışıklık sisteminizi baskılamak için bir kemoterapötik ilaç içeren bir kortikosteroid ilaç kombinasyonu reçete edebilir. Alternatif olarak, bir kemoterapi ilaç kullanmaya ya da tolere edemiyorsanız, bir calcineurin inhibitörü olarak adlandırılan bir ilaç verilebilir.

Bu ilaçlar etkili bir şekilde idrar protein seviyelerini düşürebilir ve böbrek yetmezliğine doğru ilerlemeyi durdurabilir. Ancak ilaçların önemli yan etkileri vardır, herkese yardım etmezler ve tedavi bittikten sonra semptomlar pek çok kişiye geri döner. Kemoterapi ilaçlarının – mesane kanseri, lösemi ve kısırlık riski gibi yan etkilerinden bazıları ilacı aldıktan sonra yıllarca ortaya çıkabilir.

İmmünsüpresif tedavinin ilk aşamasına yanıt vermezseniz veya nüksiniz varsa ikinci tedaviden yararlanabilirsiniz.