Meklizin, buclizin ve siklizin (oral yol, parenteral yol) tanımlama ve marka isimleri

Buclizine, cyclizine ve meclizine, bulaşma, kusma ve baş dönmesi ile seyir hastalığı ve baş dönmesi (diğer tıbbi problemlerin neden olduğu baş dönmesi) ile ilgili önleme ve tedavi etmek için kullanılır.

Bu preparatların bazıları yalnızca doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir. Diğerleri reçetesiz kullanılabilir, ancak doktorunuz tıbbi durumunuz için uygun dozu hakkında özel talimatlara sahip olabilir.

Kanadalı Marka Adı

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, bu ilaçların bazıları bazı hastalarda aşağıdaki tıbbi durumların önlenmesi için kullanılmaktadır.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bu grupta veya diğer ilaçlarda ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar boyaları, koruyucuları veya hayvanlar gibi başka alerji türleriniz varsa ayrıca sağlık profesyonelinize de söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Diğer yaş gruplarında kullanılan çocuklarda buclizine, cyclizine ve mekigizinin kullanımını karşılaştıran özel bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, çocuklar özellikle bu ilaçların antikolinerjik etkilerine (örn. Ağız, burun ve boğazın kurumasına) duyarlı olabilir.

Tablet, Tablet, Genişletilmiş Salım, Kapsül, Sıvı, Çözelti, Eksiks, Tablet, Çiğneme, Tablet, Dağılan; Kapsül, Sıvı Dolgulu, Şurup, Kapsül, Uzatılmış Salım; Süspansiyon

Diğer yaş gruplarında yaşlılarda buclizine, cyclizine ve mekigizinin kullanımını karşılaştıran özel bir bilgi yoktur. Birçok ilaç, özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, genç yetişkinlerde yaptıklarıyla aynı şekilde çalışıp çalışmadıkları bilinmeyebilir. Bununla birlikte, yaşlı insanlar bu ilaçların antikolinerjik etkilerine (örneğin, kabızlık, zor idrara çıkma, ağız kuruluğu, burun ve boğaz) hassas olabilirler.

Bu ilaçların insanlarda doğum kusurlarına veya başka problemlere neden olduğu gösterilmemiştir. Bununla birlikte, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, ocloksan, siklizin ve meklizinin, olağan insülin dozunun bir çok kez dozlarda verildiği, yarık damak gibi doğum kusurlarına neden olduğunu göstermiştir.

Alerjiler

Bu ilaçlar anne sütüne geçebilir, ancak hemşirelik bebeklerinde sorun yarattığı bildirilmemiştir. Bununla birlikte, bu ilaçlar vücudun salgılarını azaltma eğiliminde olduğundan, bazı hastalarda anne sütünün akışının azaltılması mümkündür.

Pediyatrik

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilaçlardan herhangi birine sahip olduğunuzda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyoneliniz tarafından bilhassa bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Geriyatrik

Gebelik

Emzirme

Bu sınıftaki ilaçları aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz bu sınıfta bir ilaçla tedavi etmemeye veya aldığınız diğer ilaçların bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

İlaç etkileşimleri

Bu sınıftaki ilaçları aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Diğer Etkileşimler

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bu sınıftaki ilaçların aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz ilacı kullanacağınız dozu veya ilaç kullanım sıklığını değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı, bu sınıftaki ilaçların kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilaç, hareket bulantısı veya baş dönmesi (diğer tıbbi problemlerin neden olduğu baş dönmesi) belirtilerini hafifletmek veya önlemek için kullanılır. Bunu sadece yönettiği gibi yapın. Etiket üzerinde belirtilenden daha fazla almayın ya da daha sık kullanmayın ya da doktorunuz tarafından sipariş verin. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu sınıftaki doz ilaçları farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilaçların ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Dozlama

Alerjiler için deri testleri yapmadan önce bu ilacı kullandığınızdan sorumlu doktora söyleyin. Testin sonuçları bu ilaca göre de etkilenebilir.

Kayıp doz

Buclizine, cyclizine veya meclizine, alkol ve diğer CNS depresanlarının (uyuşuk veya daha az uyanık hale getiren ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler arasında saman nezlesi, diğer alerji veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar, nöbetler için ilaçlar, kas gevşetici maddeler veya bazı diş anestetiklerini de içeren anestetik maddeler bulunmaktadır. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Bu ilaç bazı insanlara normalden daha uykulu ya da daha az uyanık olmasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaçla nasıl tepki verdiğiniz, makineler kullanmanız veya uyanık değilseniz tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmanız konusunda bildiğinizden emin olun.

Buclizine, cyclizine ve meclizine ağız kuruluğuna neden olabilir. Geçici rahatlama için şekersiz şeker veya sakız kullanın, ağzınızda biraz buz eriyen veya tükürük yerine kullanın. Bununla birlikte, ağzınız 2 haftadan uzun süre kurumuş hissetmeye devam ederse, doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonları gibi diş hastalıkları riskini artırabilir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Yukarıda listelenen tüm bu yan etkilerin hepsi bu ilaçların her biri için rapor edilmemiştir, ancak bunların en az biri için rapor edilmiştir. Buclizine, cyclizine ve meclizine benzer, bu nedenle yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri bu ilaçlardan herhangi birinde görülebilir.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Depolama